TS Phó Đức Tùng và quan điểm về giáo dục trẻ

Thích cách trả lời phỏng vấn của bác này nên lưu link của bài vào đây Trò chuyện với bố nuôi cậu bé 9 tuổi không đến trường

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s