Đối diện sự thật

Dù tốt hay xấu thì mình cũng sẽ đối mặt với nó. Mình lảng tránh sự thật và sống trong sợ hãi như thế này đã quá lâu rồi. Hoặc là khóc tiếc nuối, hoặc là hụt hẫng ghê gớm. Có lẽ chẳng bao giờ mình chuẩn bị đủ tâm lý cho lần uncover này…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s