Thư Mark Zuckerburg gửi các nhà đầu tư khi Facebook nộp hồ sơ IPO

Bản tiếng Anh: Mark Zuckerberg’s Letter To Investors In Facebook’s IPO Filing

Bản tiếng Việt trên ICT press: Thư Mark Zuckerberg gửi các nhà đầu tư: Hành động kiểu hacker

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s