Trang tổng hợp: Đọc vui và Suy nghĩ

Đi tìm bài Hịch tiến sĩ bố khen hay thì lần ra blog này: http://docvui-suynghi.net/. Các bài được tổng hợp rất công phu. Save cái link vào đây thỉnh thoảng đọc và nghĩ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s