Thông tin tài chính

Báo: Báo điện tử – Thời báo Kinh tế Việt Nam

Báo: Diễn đàn Kinh Tế Việt Nam

Báo: Thời báo Chứng khoán Việt Nam

Bài viết: Ông Tổng SJC và lời khuyên cho dân “chơi” vàng

Bài viết: Tiền nhàn rỗi, nên đầu tư vào đâu

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s