Con cái ~ động lực lớn

Cứ nghĩ tới mỗi phút làm việc là một phút không được ở bên con thì khắc làm việc hết mình thôi.
Nghĩ đến chồng thì chỉ tổ chat chit, chả làm được mấy 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s