Category đầu tiên – 1000 việc

Lấy cảm hứng từ bài “Neil Pasricha: The 3 A’s of awesome” trên TED Talks, từ ngày hôm nay blog mình sẽ có thêm category 1000. Mục này sẽ dùng để đếm ngược 1000 việc mình muốn làm nếu có một khoảng thời gian nào đó trong một ngày để đầu tư cho bản thân.
Xa gần bố cáo ai nấy đều hay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s