“Chết rồi lâu lắm không lập trình”

Nàng vừa thốt lên như thế khi nhìn vào cửa sổ Visual Studio đầy những code và code của chồng nàng. Nàng hoảng hốt vì nhìn thấy nhiều mở đóng ngoặc kép, mở đóng ngoặc nhọn & những xược trái xược phải mà không nhớ hết được những cases nếu có cái x thì phải có cái y – những thứ mà cách đây một năm nàng thuộc làu làu. Hi vọng nàng sẽ sớm sắp xếp được công việc để tái xuất giang hồ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s